Bambrzy - Polacy pochodzenia Niemieckiego

Bamber to słowo, które jest używane głównie na terenie Wielkopolski i oznacza majętnego gospodarza. Określenie to pochodzi jeszcze z XVIII wieku, kiedy na tereny obecnego Poznania przybyli niemieccy osadnicy i to oni zyskali to miano. Byli oni odpowiedzią na stopniowe wyludnianie się tych terenów z powodów wojen i różnych innych czynników. Byli wyznania katolickiego.

Bambrzy w Poznaniu - wciąż żywa tradycja

zagrodabamberska.pl © 2022